Các nhà mạng nhỏ ở Mỹ bán iPhone rẻ hơn 50 USD

Thực sự thì iPhone 5 không hề rẻ. Đối với phần lớn người dân Mỹ, chi phí tối thiểu để sở hữu iPhone 5 là 199 USD kèm hợp đồng hai năm cho phiên bản 16GB. Tuy nhiên, nhiều nhà mạng ở Mỹ đã đạt được thỏa thuận để bán iPhone 5 với giá thấp hơn 50 USD trên mỗi phiên bản.
iphone-5-pcmag
Như vậy, thay vì 199 USD (phiên bản 16GB), 299 USD (32GB) và 399 USD (64GB), khách hàng ký hợp đồng hai năm với các nhà mạng như Appalachian Wireless, Cellcom hoặc Ntelos có thể giảm thêm 50 USD, mức này là thấp hơn so với 3 nhà mạng lớn của Mỹ.

Với iPhone 4S, các nhà mạng cũng giảm giá iPhone 4S bản 16GB còn 49,99 USD kèm hợp đồng hai năm, hoặc ít hơn 50 USD so với AT&T, Sprint và Verizon Wireless.

Nguồn pcworld


Thông tin liên quan