Sửa lỗi không vào được facetime trên iPhone

Sửa lỗi không vào được facetime trên iPhone

Tính năng FaceTime nổi tiếng bởi sự ổn định và tiện dụng hơn các phần mềm OTT của bên thứ 3. Song, đôi khi bạn sẽ gặp trục trặc và không thể thực hiện cuộc gọi FaceTime. Dưới đây là một số cách để người dùng có thể tự sửa lỗi không vào được FaceTime trên iPhone.

Bật FaceTime

Nếu không thể thực hiện cuộc gọi FaceTime -> vào Settings -> FaceTime -> Kiểm tra xem tùy chọn FaceTime đã được bật hay chưa.

Nhập vào số điện thoại chính xác hay email còn hoạt động

FaceTime đòi hỏi phải có số điện thoại hoặc email để người khác có thể liên lạc với bạn. Trong màn hình Settings -> You Can Be Reached By FaceTime At -> Thêm vào các số điện thoại và email hợp lệ trong mục này.

Trong mục Caller ID, bạn có thể lựa chọn số điện thoại, email định danh. Số điện thoại hoặc email này sẽ được hiển thị lên màn hình người nhận cuộc gọi FaceTime của bạn.

Kết nối vào Internet

Hãy kiểm tra xem kết nối Wi-Fi hoặc 3G của bạn có đang hoạt động tốt hay không.

Sử dụng các thiết bị tương thích

Các thiết bị có hỗ trợ FaceTime bao gồm: iPhone 4, iPod Touch 4 trở lên, iPad 2 trở lên…

Cả bạn lẫn người nhận cuộc gọi đều cần phải sử dụng các thiết bị này, FaceTime là dịch vụ độc quyền của Apple.

Kiểm tra giới hạn quyền sử dụng trên thiết bị

Vào Settings -> General -> Restrictions -> Biểu tượng FaceTime sẽ biến mất khỏi màn hình Home nếu chế độ giới hạn đang được bật và iOS đang giới hạn quyền sử dụng ứng dụng FaceTime hoặc ứng dụng Camera. Hãy kiểm tra xem mục FaceTime và Camera đã được bật xanh hay chưa.

Sửa lỗi không vào được facetime trên iPhone

Sửa lỗi không vào được facetime trên iPhone

Các nguyên nhân khác

Trên các phiên bản iOS 4 và 5, bạn có thể sẽ không sử dụng được FaceTime trên mạng 3G.

Kiểm tra xem người dùng muốn liên lạc có đang trong danh sách bị chặn hay không.

Thông tin liên quan